Sözlükler

A ltı çizili sözcüklere tıklanınca açılan küçük penceredeki (pop-up) notlarda bu sözlüklerden açıklamalar sunulmaktadır :

Dev19

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 19. baskı (1962)  © Ferit Devellioğlu

 

Dev26,29

Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 26. baskı (2010), 29. baskı (2012)  © Aydın Sami Güneyçal

 

Sami

Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî (1900). Türk Dil Kurumu Yayınları No: 1001, haz. Paşa Yavuzarslan (Ankara, 2010); İdeal Sözlük-Ansiklopedi, haz. Raşit Gündoğdu vb., 2. baskı (İstanbul, 2012) 

 

Tulum

Mertol Tulum, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı. Türk Dil Kurumu Yayınları No: 1036, (Ankara, 1972, 2011) (ki Meninski'nın 1680'de derlemiş olduğu sözlük ve Evliya Çelebi'nin söz varlığından ibarettir)

 

KTLS

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, 1. Cilt, Kültür Bakanlığı Yayınları No: 1371, haz. A.B. Ercilasun, komisyon başkanı (Ankara, 1991)

 

Wehr3, 4

Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, 3. edition, ed. J.Milton Cowen (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1976 [1952]); 4. edition, 1979.

 

SG

F. Steinglass, A Comprehensive Persian-English Dictionary (London: Sampson, Lowe, Marston & Co., 1892; reprinted Springfield, Va.: Nataraj Books, 2012)

 

bk. bakınız
mec. mecazi anlamda
karş. karşılaştırınız

 

... ve pop-up notlarında bu internet sözlüğü linkleri gösterilmektedir :

http://www.nisanyansozluk.com/?   © 2002-2011 Sevan NİŞANYAN
http://www.osmanlicasozluk.net/index.asp   © 2008 - 2011 Osmanlıca Türkçe Lûgat
http://www.osmanlicaturkce.com/   © 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
http://www.buyukturkcesozluk.net/   © 2012 Türk Dil Kurumu

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.