Anahtar : Ünsüz harfler

Asıl Osmanlıca metinlerinin hemen altında harfi-harfine karşılıkları Yeni Türkçe alfabesinde gösterilmektedir. Uzmanlarca kullanılan uluslararası standart transkripsiyon alfabesi ise sadece Osmanlıca bir kelimenin kökenini (Arapça, Farsça ya da Eski Türkçe gibi) göstermek için altı çizili sözcüklere tıklanınca çıkan "pop-up" (açılır penceredeki) notlarımızda kullanılmıştır.

Ar. / Osm. harf ve adı Türkçe harfi (trans-kripsiyon) Ulus-lararası standart Örnekler  ve diğer notlar
elif -       Sessiz elif harfi her çesitli ünlü harfin yerinde yazılabilir.
be - ﺐ  b - bazen p b        Osm. "be" harfi Tü. –ip/-ıp ekinde p ile yazılır.
pe – پ  p p  
te -   t t  
se -    s - bazen  
cim -   c - bazen ç  c          
çim -   ç ç   
ha -   h  
hı -             bazen kh    
dal -        d d  
zel -     
re -    r r  
ze -    z  
sin -    s  
şın -   ş ş  
sad - s  
dad-        
tı -  ﻂ          veya d    Tü. kökenli sözcüklerde "d" olarak yazılabilir, ör.: dokuz, dur
zı -     
ayın - ʿ ʿ Ör.: duʿâ, ʿasker, sâʿat, teʿâlâ.. nadiren h olarak da yazılabilir.
gayın - ğ  veya ġ ġ  Osm. kalın ünlülerle yazılır:  ağır, bağış ..   fakat:  ġayri, peyġamber
fe - f f  
kaf - k      veya q   Osm. kalın ünlülerle yazılır : a - ı - o - u 
kef, gef - k, g veya Osm. ince ünlülerle yazılır : e - i - ö - ü..   Ör.: gėce, güç.. eḡer, deḡil.. kefâret, kim
nef- ﯓ(sağır kef) ŋ ŋ veya ñ  Ör.: baŋa, onuŋ, soŋra, yalıŋız
lam -   l l  
mim -   m m  
nun -   n n  
vav -    v w Ünlü harfin yerini de alabilir : o - ö - u (û) - ü 
he-   h h Kısa ünlü harfin yerini de alır : a - e 
lam elif -   bazen la, le , la  
ye -   y y Hemze harfinin yerini de alabilir.. ör.: caʾiz, faʾide
hemze -       ʾ  (durak işareti)  ʾ Ör.:  şeyʾi, risaleʾ-i saniye

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.