1827 - Yeni Ahit (İncil)'in başlık ve baskı hataları sayfaları

Kitâb

ül-ʿahd el-cedîd 

el-mensûb ilâ Rabbinâ ʿİsâ el-Mesîh 

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf
ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn
İngiliz memleketinde muntazam olan
mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur

fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
 bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat 
 sene 1827 el-mesîhiyye

 Yeni Türkçesi:

Yeni Antlaşma Kitabı Rabbimiz İsa el-Mesih'e ait
ki İngiltere’nin ve dünyanın diğer dört bucağına
Kitab-ı Mukaddes’in yayımlanması için
İngiltere'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır

Pariz büyükşehir merkezindeki
Kraliyet Mühendislik Matbaasında
M.S. 1827 yılı

[ The book's errata pages are shown below ]