Birebir çevrim kuralları : Ünsüz harfler

Sayın uzmanlar ve öğrenciler, 

Bu web sayfasının amacı, Osmanlı Türkçesini bilmeyen okuyucular için Yeni Türkçe harflerini kullanarak kolay anlaşılabilir birebir çevrimi (transkripsiyonu) bulundurmak ve aynı zamanda Osmanlıca metinlerini kesin ve harfiyen çevirmektir. Bu iki amacı göz önünde tutarak aşağıdaki kurallar izlenmektedir:

1. Osmanlı Türkçesi'nin her ünsüz harfi ayin ve hemze atılmadan yazıldı.

2. Modern Türkçe’nin ayırmadığı d ḍ - h ḥ ḫ - k ḳ - s ṣ s̱ - t ṭ - z ẓ ẕ  gibi Arapça sesleri bu web sitesindeki transkripsiyonlarında da ayrılmadı. Bu ayrıntılarla ilgilenen uzmanlar üst pencerede bulunan orijinal metinden ve alt pencerede bulunan pop-up notlarımızdan faydalanabilirler.

3. Ancak Osmanlı Türkçesi’nin bazı özellikleri titizlikle uygulandı. Adıllarda (baŋa, seniŋ), eylemlerde (aŋladıŋ mı, diŋle) ve soŋra, tüŋ (gece) gibi kelimelerde görülen Öztürkçe’ye özgü ŋ harfi (nef, sağır kef) olduğu gibi yazıldı.

4. Yeni Türkçe'nın yumuşak ğ harfi, Osm. kef harfini simgelediği kelimelerde ğ değil biçiminde yazıldı (ör: yapacağım, gideceḡim). Aynı şekilde, Osm. gayin harfinin Yeni Türkçe’ye uymadığı kelimelerde ğ değil ġ olarak yazıldı (ġayri, peyġamber). Osmanlıcada genellikle gayin yani ğ veya ġ harfleri dar ünlülerle, kef harfi ise g veya ḡ şeklinde geniş ünlülerle yazıldı ( gitmek, gün ) . 

5. Transkripsiyonun okunmasını kolaylaştırmak için dek ve ki gibi edatlar bağlaç olarak kullanıldığında önceki kelimeden ayrı yazıldı. Ancak Osmanlıca metnindeki şekline uydurulmadan -dir/-dır eki önceki kelimeye birleştirildi.