Ali Bey'in Tevrat'ından bir alıntı (1739)

Yaratılış kitabının İlk Dört Bâbı

Türkçe ve Latince.   Türkçe bir el yazmasının ciltli nüshasında bulunan Mûsâ'nın beş kitaplı Tevrât'ından 

 

alıntı alınıp, Latince'ye çevrilip dipnotlar da eklenilmiştir   [Hazırlayan]  

Niklaus Wilhelm Schröder VS.I.I.Fil.

ki Hesse'deki Marburgludur  

 

Leipzig'te tap olunmuştur 1739

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.