Ali Bey'in Tevrat'ından bir alıntı (1739)

Yaratılış kitabının İlk Dört Bâbı

Türkçe ve Latince.
 
Türkçe bir el yazmasının ciltli nüshasında bulunan Mûsâ'nın beş kitaplı Tevrât'ından 

 

alıntı alınıp, Latince'ye çevrilip dipnotlar da eklenilmiştir
 
[Hazırlayan]
 

Niklaus Wilhelm Schröder VS.I.I.Fil.

ki Hesse'deki Marburgludur
 

 

Leipzig'te tap olunmuştur
1739