Tercümeler / Versiyonlar

A ltı çizili sözcüklere tıklanınca açılan küçük penceredeki (pop-up) notlarda aşağıdaki Kitabı Mukaddes tercümelerinden alınan bazı açıklamalar bulunmakt adır :

bk. bakınız
karş. karşılaştırınız
haz. hazırlayan, editör
terc. tercüman
KJV King James Version – İngilizce Kitabı Mukaddes (M.S. 1611) - Türkçesi'yle yanyana http://incil.info sitesinde gösterilmektedir
KK Kutsal Kitap – Eski ve Yeni Antlaşma – Tevrat, Zebur ve İncil (2001, 2009)  © Kitab-ı Mukaddes Şti. ve The Translation Trust
AKİTT Açıklamalı Kutsal Kitap (2010)  © Kitab-ı Mukaddes Şti. ve Yeni Yaşam Yayınaları Tic. Ltd. Şti.
KM Kitab-ı Mukaddes (1941, 1987)  © The Bible Society in Turkey
LXX

Septuaginta – 70 Yahudi âlimin Eski Ahit'i Ibranice ve Aramice'den Eski Yunanca’ya çevirdikleri Kitabı Mukaddes (M.Ö. 200 civarında) - Türkçesi'yle yanyana http://incil.info sitesinde gösterilmektedir

Vul. Vulgata – Latince Kitabı Mukaddes (M.S. 5. yy.) - Türkçesi'yle yanyana http://incil.info sitesinde gösterilmektedir
   

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.