Bu kitapları nereden buldunuz?

1665 Ali Bey'in el yazması (ms. Or. 1101) - Hollanda'daki Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'nin https://www.library.universiteitleiden.nl "Bijzondere Collecties" bölümünden..
1739 N.Schröder'in Ali Bey'den aldığı alıntı - Prof. Dr. Hannah Neudecker'in
Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı kitaptan sakladığı pdf dosyasından..
1819 Yeni Ahit (İncil) - www.archive.org'dan ve Sayın Talat Öncü'nün özel koleksiyonundan.. 1827 Eski ve Yeni Ahit - Bayerische Staatsbibliothek ve Münchener Digitalisierungszentrum (eski kitapları dijitalleştirme) merkezinden..
1852 Tekvin ve Mezmurlar - Barış Hoca'nın özel koleksiyonundan
1857 İncil-i Şerif - www.archive.org ve lulu.com websitelerinden..
1866 İncil-i Şerif - Barış Hoca'nın özel koleksiyonundan ve İstanbul Moda Presbiteriyen Kilisesi'nin kütüphanesinden..
1868 Mezâmir (Zebur) - Toronto'daki McGill Üniversitesi Kütüphanesi, "Rare Books & Special Collections" bölümünden..
1876 İşayâ Peygamber ve 1877 Tevrât-ı Mûsâ - ABD New Haven'deki Yale Üniversitesi Kütüphanesinden..
1886 Kitab-ı Mukaddes - Sayın Can Şakırgil'in özel koleksiyonundan edinildi.

Bu kitaplar sahiblerinin izniyle sitemizde yayınlanmaktadır.