Ali Bey'in Apokrif kitaplarının tercümesi

Ali Bey, Eski ve Yeni Ahit yani Tevrat, Zebur ve İncil'e yanısıra Ortodoks ve Katoliklerde Allah'ın Kelamı olarak kabul edilen ve Deuterokanonik veya Apokrif diye adlanan kitapları da tercüme etmiştir. Bu nüsha Sayın Kadir Akın tarafından Yeni Türkçe harfleriyle hazırlanıp bu siteden indirilebileceklerdir: http://www.hakikat.net/indir/Apokrafiler_Transliterasyon05%2002%202016.pdf. Ali Bey'in çevirdiği 16 Apokrif kitapları bunlardır yani Yudit, Süleyman’ın Bilgeliği, Tobit, Manassa’nın Duası, Şirak oğlu Yesu’un Bilgelik Kitabı, Baruh, Yeremya’nın Mektubu, I. ve II. Makabeliler, I. ve II. Ezra (Esdras), Ester (ek babları), Daniyal'a ekler olan Üç Delikanlı'nın Ezgisi, Susanna, Bâlek ve Ejhelâk; ve III. Makabeliler olarak da adlanan Baş İmam Şimon’un Kitabı. Ortodokslarda kabul edilen bu kitapların asılları İbranice'de değil ancak Yunanca'da yazılmış oldukları için Katoliklerde ikinci derece kutsal yazılar olarak görünüp ibadette okunur, Protestanlarda ise kişisel dualarda okunabilir fakat çoğunlukla ibadet ayinlerinde okunmamaktadır. Yun. Deuterokanonik kelimesi 'ikinci derece kutsal kitap' anlamındadır.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.