Diller

Osmanlıca kelimelerin kökeni, yani aşağıdaki dillerin hangilerinden geldiği altı çizili sözcüklere tıklanınca açılan küçük penceredeki (pop-up) notlarda gösterilmektedir.

Akad. Akatça (eski Babil ve Aşur dilleri)
Alm. Almanca
Ar. Arapça
Aram. Aramice (eski Süryanice)
E.Tü. Eski Türkçe (Öztürkçe)
E.Yun. Eski Yunanca (Grekçe)
Fa. Farsça
Fra. Fransızca
İbr. İbranice
İng. İngilizce
İta. İtalyanca
K.Tü. Kıpçak Türkçesi
Kz.Tü. Kazak Türkçesi
Lat. Latince
Moğ. Moğolca
Osm. Osmanlı Türkçesi
Rum. Rumca, Osmanlı devrin Yunancası 
Skt. Sansikrit (eski Hindistan'ın dili)
Soğ. Soğdça (eski Orta Asya dillerinin biri)
Tü./Y.Tü. Türkçe, Yeni Türkçe
T.Tü. Tatar Türkçesi
U.Tü. Uygur Türkçesi
Yun. Yunanca

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.