1878 Turkish Bible Title Page

Kitâb-ı Mukaddes

yaʿni

ʿAhd-i ʿatîk ve ʿAhd-i cedîd

 

ʿAn asıl muharrer bulunduğu ʿİbranî ve Keldanî ve Yûnânî lisânlarından bi’t-tercüme
 
Masârif
İngiliz ve Amerikan Baybıl Şirketleri tarafından tesviye olunarak
Maʿârif 'umumiye Nezaret-i celîlesiniŋ ruhsatıyla
 
Der Saʿâdetde
Boyacıyan Aġop Matbaʿasında tabʿ olunmuşdur
1878

 

In Modern Turkish:

Kutsal Kitap yani Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma
 
İbrani, Keldani [Arami] ve Yunani dillerinde yazılan orijinal metinlerden tercümesiyle
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle
 
Saadet Kapısında [ İstanbul'da ] Agop Boyacıyan Matbaasında basılmıştır
1878