1878 Turkish Bible Title Page

Kitâb-ı Mukaddes
yaʿni
ʿAhd-i ʿatîk ve ʿAhd-i cedîd

ʿAn asıl muharrer bulunduğu ʿİbranî ve Keldanî ve Yûnânî lisânlarından bi’t-tercüme
Masârif
İngiliz ve Amerikan Baybıl Şirketleri tarafından tesviye olunarak
Maʿârif 'umumiye Nezaret-i celîlesiniŋ ruhsatıyla
Der Saʿâdetde
Boyacıyan Aġop Matbaʿasında tabʿ olunmuşdur
1878

In Modern Turkish:

Kutsal Kitap yani Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma

İbrani, Keldani [Arami] ve Yunani dillerinde yazılan orijinal metinlerden tercümesiyle

Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle

Saadet Kapısında [ İstanbul'da ] Agop Boyacıyan Matbaasında basılmıştır

1878

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.