1827 OT Title Page & Errata

 

Kitâb

ü'l-ʿahd el-ʿatîk 

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn İngiliz memleketinde muntazam olan mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur   fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
 bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
 sene 1827 el-mesîhiyye
 

 In Modern Turkish:

Eski Antlaşma Kitabı ki İngilterre’nin ve dünyanın diğer dört bucağına Kitab-ı Mukaddes’in yayınlanması için İngilterre'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır   Pariz büyükşehir merkezindeki Kraliyet Mühendislik Matbaasında M.S. 1827 yılı

 

Kitâb ül-ʿAhd el-ʿAtîk 

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn İngiliz memleketinde muntazam olan mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur   fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
 bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
 sene 1827 el-mesîhiyye
 

 Yeni Türkçesi:

Eski Antlaşma Kitabı ki İngiltere ve dünyanın diğer dört bucağına Kitab-ı Mukaddes’in yayımlanması için İngiltere'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır   Pariz büyükşehir merkezindeki Kraliyet Mühendislik Matbaasında M.S. 1827 yılı

 

 

 

 

[ Errata pages at the end of the book ]

[ Kitabın baskı hataları sayfaları aşağıdadır ]

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.