1819 NT Title Page & Errata

Kitâbül-ʿahd el-cedîd 

el-mensûb ilâ rabbinâ ʿİsâ el-Mesîh 

 

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn İngiliz memleketinde muntazam olan mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur
  fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
 bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
 sene 1819 el-mesîhiyye
 

Yeni Türkçesi :

Yeni Antlaşma Kitabı Rabbimiz İsa el-Mesih'e ait ki İngiltere’nin ve dünyanın diğer dört bucağına Kitab-ı Mukaddes’in yayımlanması için İngiltere'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır Pariz büyükşehir merkezindeki Kraliyet Mühendislik Matbaasında M.S. 1819 yılı

[ The book's errata pages are shown below ]

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.