1827 NT Title Page & Errata

 

Kitâb

ül-ʿahd el-cedîd 

el-mensûb ilâ Rabbinâ ʿİsâ el-Mesîh 

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf
ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn
İngiliz memleketinde muntazam olan
mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur
 
fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
 bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
 sene 1827 el-mesîhiyye
 

 In Modern Turkish:

Yeni Antlaşma Kitabı Rabbimiz İsa el-Mesih'e ait
ki İngiltere’nin ve dünyanın diğer dört bucağına
Kitab-ı Mukaddes’in yayınlanması için
İngiltere'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır
 
Pariz büyükşehir merkezindeki
Kraliyet Mühendislik Matbaasında
M.S. 1827 yılı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ The book's errata pages are shown below ]