1827 - Eski Ahit'in başlık ve baskı hataları sayfaları

Kitâb ül-ʿAhd el-ʿAtîk

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf
ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn
İngiliz memleketinde muntazam olan
mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur
fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
sene 1827 el-mesîhiyye

Yeni Türkçesi:

Eski Antlaşma Kitabı
ki İngiltere ve dünyanın diğer dört bucağına
Kitab-ı Mukaddes’in yayımlanması için
İngiltere'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır
Pariz büyükşehir merkezindeki
Kraliyet Mühendislik Matbaasında
M.S. 1827 yılı

[ Kitabın baskı hataları sayfaları aşağıdadır ]