Translations cited in the pop-up notes

Pop-up notes in the transcription text include citations from the following Bible translations:

bk. see (bakınız)
karş. cf., compare (karşılaştırınız)
haz. editor (hazırlayan)
terc. translator (tercüman)
KJV King James Version (1611) - - viewable in parallel columns with Turkish at http://incil.info
KK Kutsal Kitap – Eski ve Yeni Antlaşma – Tevrat, Zebur ve İncil (2001, 2009) © Kitab-ı Mukaddes Şti. ve The Translation Trust
AKİTT Açıklamalı Kutsal Kitap (2010) © Kitab-ı Mukaddes Şti. ve Yeni Yaşam Yayınaları Tic. Ltd. Şti.
KM Kitab-ı Mukaddes (1941, 1987) © The Bible Society in Turkey
LXX

Septuagint - Greek Old Testament (3rd century B.C.E.) - viewable in parallel columns with Turkish at http://incil.info

Vul. Vulgate - Latin Bible (5th century C.E.) - viewable in parallel columns with Turkish at http://incil.info